Okstindan
Nord-Norges tak

Hvorfor sitte inne, når alt håp er ute?

Kart

Skal du besøke Okstindan kan det være greit å starte fjellturen med et kart. Det er laget et nytt kart over Okstindan i 2014. Kartet Okstindan Nord-Norges tak er et turkart med målestokk 1 : 50.000 og inneholder informasjon om turmuligheter i Okstindmassivet. Kartet kan kjøpes hos Hemnes turistforening.


I perioden 1891 – 1893 ble Okstindan kartlagt av Norges Geologiske Oppmålinger (NGO). Det første kartet over okstindområdet, Gradteigskartet K16 B16, ble utgitt i 1897. 


Kartet under er sannsynligvis det første kartet som viser Okstindan. Det ble laget i forbindelse med grenseoppgangen mellom Norge og Sverige i 1761. Navnet på Okstindan var Store Ox Field. Originalen oppbevares i Riksarkivet: NRA GA 15.