Okstindan
Nord-Norges tak

Hvorfor sitte inne, når alt håp er ute?

Balskøtæ

Etter 12 km`s marsj fra Nord-Røsvatnet passeres den gamle Balskøta. Den ligger bare et par hundre meter nord for den nye som er i bruk i dag.


Per Bals hadde reinen sin på sommerbeite i Spjeltfjelldalen. Under oppholdet sitt i dalen bodde han i egen køte. Den køta som står i dag, ble bygd i 1943. Per Bals drev med rein til ut på 80-tallet og hadde denne køta som fast oppholdssted. Etter at han sluttet, har den ikke vært i bruk, og den har forfalt gradvis. Køtameiene råtner sakte fra nedsida, så den blir lavere og lavere.


Per Bals var opptatt av at samenes liv kunne dokumenteres for senere år. Derfor bygde han opp et eget museum i Vilasund i Sverige. Det er en samling av klær, redskaper og informasjon om hvordan en flyttsames år artet seg.